Terakotová armáda – přes 8 000 různých soch

Terakotová armáda je stejně jako Stonehenge opředena řadou tajemství. Jedná se vlastně o mauzoleum císaře dynastie Čchin nedaleko od města Si-an. O to zajímavější je, že byla objevena úplnou náhodou při výkopu studny. V současné době se Terakotová armáda nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Několik zajímavostí o Terakotové armádě:

  • armáda čítá více než 8 000 soch
  • válečníci zabírají plochu 46 km2
  • nachází se přibližně 7 metrů pod zemí
  • k objevu armády došlo až v roce 1974
  • sochy jsou pravděpodobně ze 3. století před naším letopočtem

Tito „válečníci“ jsou vyrobeni z pálené hlíny, a dokonce se spekuluje o tom, že byla každá socha unikátně nabarvena. Důkaz o tom bohužel zmizel ve chvíli, kdy byly sochy objeveny, proniklo k nim denní světlo a barva kvůli oxidaci nenávratně zmizela.  Každá socha má dokonce svůj unikátní výraz a specifický postoj. Kromě toho má každý z válečníků svůj odznak, hodnost a zbraň. Mimo to se v hrobce nachází i sochy zhruba 600 koní s povozy.

Skryté části hrobky a obávané pověsti

Celá armáda ještě doposud nebyla objevena. Nejenom, že se archeologové bojí zničení maleb u dalších soch, ale také se ve vzduchu vznáší tajemná legenda. Podle ní stihne zkáza každého, kdo hrobku celou otevře. Z těchto důvodů je část mauzolea včetně hrobky panovníka Šchi stále ukryta pod rouškou tajemství.